Ontmoetingsmomenten

Hierbij een overzicht van de Ontmoetingsmomenten die worden georganiseerd in de maanden maart en april. We hopen weer op veel waardevolle momenten de komende maanden.
Opgave kan zowel telefonisch, als per mail en/of via de intekenlijsten in de hal van de kerk..

Ontmoeting en gesprek.
Eten met elkaar of koffie drinken en daarna in gesprek raken over geloven en gemeente zijn aan de hand van een spel.
Spreekt dit je aan dan ben je van harte welkom op een van de volgende data:
28 maart van 12.00-14.30 uur bij Ada Reitsma, Elisabethhoeve 21
18 april van 20.00-22.00 uur bij Marijke IJdo, Veenzoom 1-G

Wij willen in gesprek gaan over ervaringen in ontmoetingen met God en God in mensen.
Data :
Woensdag 18 april van 10.00 - 12.00u
Dinsdag 24 april van 20.00 - 22.00u
Rosa van der Tang en Nelleke Vermeij
Opgave bij Nelleke Vermeij

Thema: 'Hoe lees ik / jij de Bijbel? Over de toenadering van Gods Woord  in haar context.
Gespreks/discussieavond op donderdag 12 april 2018. Aanvang: 20.00 uur
Adres: Huis van Jan Boer en Bert Robben, Hugo de Vrieslaan 2a.
Opgave bij Bert Robben

Ontmoetingsbijeenkomst ouderen in de Ronssehof
Datum: vrijdag 6 april vanaf 15.00u
Adres: de Ronssehof, Ronsseweg 410, melden bij de receptie
Opgave bij Arja Sluiter  

VAN HART TOT HART…..
Wat houdt ons bezig en welk lied raakt je?
Je vertelt erover en Je leest of wij zingen een van je lievelingsliederen. Ook kan je het laten horen via de door jou meegebrachte cd.
Datum: Woensdag 11 april van 10 tot uiterlijk 12.00 uur bij een van de deelnemers thuis.
Opgave bij Tiny van der Niet 

Thema : “Leven en geloven”.
Gesprek over:
Geloof je nu anders dan vroeger, b.v.: 10 – 20 – of 30 jaar geleden?
Om alvast over na te denken:
• Kun je veranderingen in je geloof benoemen?
• Kun je vertellen waarom er veranderingen hebben plaatsgevonden?
• Hoe bepaalt jouw geloof je leven? Is dat nu anders dan vroeger? 
opgave bij de gespreksleider: Bert Hartkamp 
Datum: dinsdag 20 maart  van 20.15---21.55u; Jan van Riebeecklaan 35
Onderwerp: Gelijkenissen – wat is daar zo bijzonder aan en hoe verstaan wij deze? 

Jezus ging niet uitgebreid preken maar met behulp van kleine verhaaltjes en voorbeelden illustreerde Hij allerlei concepten die met het leven binnen het Koninkrijk van God te maken hebben. Kennen wij nog deze gelijkenissen, en welke betekenis hechten wij daaraan? Hoe passen wij de boodschap toe in ons leven? We zullen enkele gelijkenissen met elkaar bespreken.
Datum: 19 april om 20.00uur
Waar: Beemdgras 52, Fam. ten Hooven
Opgave deelname: Bart ten Hooven 

Thema: VAN HART TOT HART
Een openhartig gesprek over vragen als: wat raakt ons, waar klopt ons hart voor, waar voelen wij in de gemeente de hartslag van God en elkaar?

19 MAART: 17.30 uur bij dhr. en mw. J. Vriend, Anna van Hensbeeksingel 337. Met eenvoudige maaltijd
Hans Quakkelaar en Jacoline Brak
Opgave: Jacoline Brak 

26 MAART: 11.30 uur bij mw. G. Verduyn, Hulkestein 37. Met lunch
Céline van Hartskamp en Jacoline Brak
Opgave: Jacoline Brak

Thema: VAN HART TOT HART, een openhartig gesprek over vragen als: wat raakt ons, waar klopt ons hart voor, waar voelen wij in de gemeente de hartslag van God en elkaar?
Datum: Dinsdag 10 april 2018
Tijd: 20.00-21.30 uur (de koffie staat klaar vanaf 19.45 uur)
Adres: Olivier van Noortlaan 11, in de Gezamenlijk Ruimte "GR" (onder voorbehoud).
Contactpersonen: Hans Quakkelaar en Jacqueline Koffijberg  jacqueline.koffijberg@gmail.com
Opgave: Jacqueline Koffijberg

Uitnodiging 10 april om 20.30 uur Kind en Geloof: een koffer vol ervaringen!
Avond voor ouders met kinderen op de basisschool, om ervaringen uit te wisselen, over hoe praat je met je kinderen over geloof, en wat werkt er wel en wat niet?
Adres: Jan van Riebeecklaan 33
Opgave: Eveline de Rooij 
Avond voorbereid door Eveline de Rooij en Miranda Dol

Uitnodiging 24 april om 20.30 uur Tiener en Geloof: Het Tienerexperiment
Avond voor ouders met tieners. Tieners zijn op weg naar zelfstandigheid. Ze ontwikkelen ook hun eigen ideeën en wat nemen ze mee van hun christelijke opvoeding en wat niet? Onder het genot van een borrel willen we ervaringen uitwisselen.
Adres: Boschlust 4
Opgave: Miranda Dol 
Avond voorbereid door Miranda Dol en Eveline de Rooij