Agenda

  

April

01 Pasen, het lege graf
04 Bijbelkring 
06 Ontmoetingsmoment ouderen >>
09 Voorbedegroep De Veste >>
10 Ontmoetingsmoment >>
10 Kind en Geloof: een koffer vol
     ervaringen! >>
11 Ontmoetingsmoment >>
12 Kerkenraadvergadering    
12 Ontmoetingsmoment >>              
17 Inloopochtend >>
18 Ontmoetingsmoment >>
18 Ontmoetingsmoment >>
19 Ontmoetingsmoment >>
20 Kinderclub De Veste >>
20 Club Jantje
23 Voorbedegroep De Veste >> 
24 Ontmoetingsmoment >>
24 Tiener en Geloof:
      Het Tienerexperiment >>

  


10.15 uur15:00 uur
19:15 uur
20:00 uur
20:30 uur

10:00 uur
20.00 uur
20:00 uur
10.00 uur
10:00 uur 
20:00 uur
10:00 uur
20:00 uur
18.00 uur
20:00 uur
19.15 uur
20:00 uur
20:30 uur