Agenda

  

Januari

07 Voorbedegroep De Veste >>
10 Bijbelstudie >> 
12 Expositie 'Verwondering' >>
15 Inloopochtend >> 
20-27 Week van gebed om eenheid >>
20 Oecumenische viering >>
20 Kunstviering >>
21Voorbedegroep De Veste >>
24 Kerkenraadsvergadering 

  

 19:15 uur
10:15 uur

10:15 uur

11:00 uur
19:00 uur
19:15 uur
20:00 uur