Wie is wie boekje 

Het 'Wie is Wie' boekje is beschikbaar. Er wordt een kleine oplage gedrukt en het boekje wordt persoonlijk overhandigd aan degenen die in het boekje zijn opgenomen. Het volgende is aan de orde:

  • In het kader van de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient de persoon schriftelijk toestemming te geven voor publicatie van zijn of haar gegevens. In verband met deze wetgeving zijn wij dan ook verplicht u om uw handtekening te vragen bij het in ontvangst nemen van het boekje. Tevens willen wij gebruik maken van deze toestemming om uw gegevens ook te mogen plaatsen in de digitale versie van het boekje. Uw handtekening staat voor toestemming namens alle leden van uw gezin en of partner met of zonder kinderen.
  • Het 'Wie is Wie' boekje zal in digitale vorm verschijnen. Middels een persoonlijke inlogcode kunt u dan op de computer of op uw smartphone altijd het digitale boekje raadplegen en laten actualiseren! Het grote voordeel van het digitaliseren van het boekje is dat het boekje hierdoor altijd een actueel overzicht geeft van de persoonsgegevens. Het voorkomt snelle veroudering van het boekje.

De kosten voor het drukken van het boekje alsmede de kosten die gemoeid zijn tot het over gaan naar een digitale versie, zijn kosten die beslag leggen op de begroting van de wijkkas. Ter voorkoming van een extra belasting op de wijkkas vragen wij u dan ook om een kleine financiële bijdrage van € 2,50 per boekje. Bij overhandiging kunt u dit bedrag meegeven. Het is de bedoeling dat per familie één boekje wordt overhandigd.
Heeft u vragen, neem dan even contact met ons op! Bart ten Hooven en Marjan Woudstra