Week van gebed om eenheid 2019

Op zondag 20 januari zijn de geloofsgemeenschappen Antonius van Padua, Federatie Gouda, Ontmoetingskerk en de Veste om 11.00 uur te gast in de H. Josephkerk aan het Aalberseplein. Met recht voor ogen delen we elkaars bedachte daden voor gerechtigheid, barmhartigheid en eenheid. Voor kinderen tot 12 jaar zijn er oppas en nevendiensten. De voorgangers Schuurmans, Van Veen en Bos leiden deze oecumenische viering. Ontmoetingskerk zingt staat onder leiding van Hermy Wiechers. Iedereen is welkom!

Sinds 1846 bidden christenen aan het begin van het jaar om eenheid en verbondenheid onder elkaar uit barmhartigheid, vrede en gerechtigheid voor alle bewoners van deze wereld. De World Evangelical Fellowship is na een conferentie te Londen opgericht. In 1867 sloot de Reveilbeweging aan met Capadose, Da Costa en Groen van Prinsterer. Visser ’t Hooft bracht bijna honderdjaar geleden de oecumenische beweging op gang. Thans werken Evangelische Alliantie en Raad van Kerken Nederland tien jaar samen aan de internationale week van gebed (20-27 januari 2019). De brochure bevat het thema, het voorstel orde van dienst en voor elk van de acht dagen lezingen en gebedsteksten, te downloaden van missienederland.nl, raadvankerken.nl of weekvangebed.nl.

In 2018 deden meer dan tweehonderdduizend mensen mee aan de week van gebed. In Woord & Weg beschouwen vier theologen de waarde van samen bidden en het persoonlijke gebed. Is deze gebedstraditie: ‘een beetje een verplicht nummer, geeft het verbinding ook naar boven, is het een oefening in contact met God en met elkaar of is het ‘niet bidden maar doen’? De kerken van Indonesië reiken ons aan dat zij zoeken naar het recht en niets dan het recht en bieden interreligieuze dialoog en concrete activiteiten in hun samenleving van islamieten, protestanten, katholieken, boeddhisten, hindoes en confucianisten. Laten we bidden dat velen in Gouda navolgers zijn.

Jan Willem Fortuin
Raad van Kerken -Vieren