Veilig Kerkenwerk

De Algemene Kerkenraad zoekt 2 vertrouwenspersonen M/V die worden aangesteld voor de hele Goudse PKN.

Een veilige kerk! 
Veilig kerkenwerk is een actueel onderwerp in Protestants Gouda. Helaas heeft de ervaring geleerd dat ook binnen kerkgenootschappen ongewenst gedrag of seksueel misbruik kan plaatsvinden, met alle gevolgen van dien. De algemene kerkenraad vindt het belangrijk dat vertrouwenspersonen worden aangesteld.

De vertrouwenspersonen bestaan uit één man en één vrouw en staan boven de wijken. Dat betekent dat ze onafhankelijk zijn. Vertrouwenspersonen zijn mensen met wie vertrouwelijke zaken gedeeld kunnen worden. Hierbij valt met name te denken aan seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Wanneer in de kerk iemand de behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom deze onderwerpen kan de vertrouwenspersoon een aanspreekpunt zijn. De vertrouwenspersonen hebben o.a. een empathisch vermogen, hebben lef, zijn niet bang voor confrontaties en kunnen helder communiceren. Is dit iets voor u of voor jou? Heb je belangstelling voor de functie neem dan contact op met Dirk Dijkstra, scriba van de AK en vraag naar de profielschets scriba.ak@pkngouda.nl

Lees verder in het kerkblad nr. 11 pagina 3.