Vastenactie Soberheidsmaaltijd 2019
maandag 25 maart 18.00 – 20.00 uur

Op maandag 25 maart a.s. wordt er in De Veste weer een Soberheidsmaaltijd in het kader van de Vastenactie georganiseerd.
Al vele jaren wordt deze oecumenische solidariteitsmaaltijd door de werkgroep Vastenactie in Gouda georganiseerd. Het thema van de Vastenactie dit jaar is: “Water verandert alles!”

Tijdens een sobere maaltijd van verschillende soepen en brood ontmoeten we elkaar. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de wereldwijde waterprojecten die dit jaar financieel worden ondersteund.
Deelname aan de maaltijd is gratis. Na afloop is er mogelijkheid voor een vrijwillige bijdrage.
Een speciale uitnodiging voor deze maaltijd is uitgegaan naar de Taaloefengroep van vluchtelingen en vrijwilligers die tweewekelijks in de Veste bij elkaar komt.

Meer informatie over de Vastenactie en de projecten van dit jaar vindt u op www.vastenactie.nl.
U kunt zich nu al opgeven voor deze maaltijd bij ondergetekenden.
Vanaf 10 maart hangt er in de hal van De Veste een intekenlijst voor de maaltijd.
We hopen u te mogen begroeten op 25 maart!

Werkgroep “Vastenactie” PKN Gouda wijkgemeente de Veste
Marjonel van Hooft 
Piet Smit