Theatervoorstelling

De stem van zand en sterren

Het verhaal van Izaäk en Rebekka
Ik loop naar nieuw land
Handen vol sterren en scherven neem ik mee
Ik loop naar nieuw land
Met een hart vol hoop en heimwee

Izaäk en Rebekka zijn oud. Elke ochtend begint met aankleden. Flarden van herinneringen en emoties komen bij Izaäk op en Rebekka rijgt ze tot het verhaal van hun leven. Ze vertelt hem over zijn geboorte, het offer, haar eigen kindertijd, hun eerste ontmoeting en natuurlijk over hun zonen. Het vertellen werkt als het opmaken van een balans. Tussen eenheid en tweestrijd, verwarring en geluk, proberen ze de stem van God te verstaan en zoeken ze naar de zin en onzin van hun leven.

In een voorstelling met vertelling, liedjes, muziek en spel laten David Gast en Joyce Schoon, Izaäk en Rebekka tot leven komen en worden hun vragen en emoties herkenbaar voor mensen van nu.

Op vrijdag 16 november om 20.00 uur wordt in de Veste een theatervoorstelling gehouden. De toegang is gratis. Lees meer in de folder >>   

 Zie ook een een fragment van de voorstelling >>
_________________________________________________________________________________________________________________________

Een oproep aan u allen!

Wellicht kent u iemand in de straat waar u woont, vriendenkring, familie, collega, school enz..  die van theater houdt en belangstelling zou kunnen hebben voor deze avond. Er zijn flyers beschikbaar die geschikt zijn om mensen persoonlijk uit te nodigen, waarbij u kunt vertellen waar, wanneer en hoe laat de voorstelling is. Ook kunt u belangstellenden verwijzen naar de website van de Veste. www.devestegouda.nl   De flyers zijn na de dienst te verkrijgen in de hal bij Flora van der Wal. Doet u allen mee om een goede opkomst te krijgen >>

‘De stem van zand en sterren’

Izaak en Rebecca, een verhaal over vasthouden en loslaten

Oproep vrijwilligers: In week 42 zijn er enkele vrijwilligers nodig om posters  op te hangen bij goed bezochte en zichtbare plaatsen. Wie stelt zich beschikbaar om dit te gaan doen? U kunt de posters na de kerkdienst van 21 oktober meenemen of ondergetekende kan ze bij u bezorgen.>>
S.v.p. melden bij Flora van der Wal. Tel:0182572976 of hjaenf@planet.nl