Nieuwe  taaloefengroep voor vluchtelingenieringen

Nieuw van start in Bloemendaal

Het betreft een initiatief waarbij de werkgroep ‘Kerk en Vluchteling’ en de Goudse diaconie/ Joyce Schoon direct betrokken zijn.

Vluchtelingen in Gouda helpen om Nederlands te leren door over allerlei onderwerpen met elkaar te praten. Doe je mee?!

In Gouda wordt veel gedaan om statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te helpen inburgeren. Maar velen van hen willen nog meer oefenen om sneller goed Nederlands te spreken, zodat ze op eigen benen kunnen staan. Derhalve start in mei a.s. in de wijk Bloemendaal, een nieuwe taaloefengroep: Nederlands sprekende vrijwilligers en Nederlands-lerende nieuwkomers oefenen in relaxte sfeer, door met elkaar (één op één of in kleine groepjes) door te praten over het onderwerp van die avond.

Concreet betekent dit:
Start op maandag 14 mei a.s. in wijk Bloemendaal, gebouw De Veste, Ridder van Catsweg 300. Frequentie: één maal per twee weken op maandagavond, vanaf 14 mei a.s. Tijd: van 20.00 - 22.00 uur. Ontspanning en een positieve sfeer staan voorop.

Van een medewerker wordt verwacht:
Je gaat in gesprek gaat met de Nederlandse taal lerende medelander/statushouder aan de hand van thema's, die de inburgering helpen bevorderen. Onderwijskundige vaardigheden zijn absoluut niet vereist, maar wel welkom.
Je bent één of twee maandagavonden per vier weken beschikbaar z en draagt bij aan een gastvrije en uitnodigende sfeer op de avond. Ontmoeting is een belangrijk aspect.
Wij garanderen mooie ontmoetingen!

Je aanmelden kan bij Aart Both: e-mail: aartboth@online.nl 

 

Het 'Wie is Wie' boekje is beschikbaar. Er wordt een kleine oplage gedrukt en het boekje wordt persoonlijk overhandigd aan degenen die in het boekje zijn opgenomen. Het volgende is aan de orde:

  • In het kader van de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient de persoon schriftelijk toestemming te geven voor publicatie van zijn of haar gegevens. In verband met deze wetgeving zijn wij dan ook verplicht u om uw handtekening te vragen bij het in ontvangst nemen van het boekje. Tevens willen wij gebruik maken van deze toestemming om uw gegevens ook te mogen plaatsen in de digitale versie van het boekje. Uw handtekening staat voor toestemming namens alle leden van uw gezin en of partner met of zonder kinderen.
  • Het 'Wie is Wie' boekje zal in digitale vorm verschijnen. Middels een persoonlijke inlogcode kunt u dan op de computer of op uw smartphone altijd het digitale boekje raadplegen en laten actualiseren! Het grote voordeel van het digitaliseren van het boekje is dat het boekje hierdoor altijd een actueel overzicht geeft van de persoonsgegevens. Het voorkomt snelle veroudering van het boekje.

De kosten voor het drukken van het boekje alsmede de kosten die gemoeid zijn tot het over gaan naar een digitale versie, zijn kosten die beslag leggen op de begroting van de wijkkas. Ter voorkoming van een extra belasting op de wijkkas vragen wij u dan ook om een kleine financiële bijdrage van € 2,50 per boekje. Bij overhandiging kunt u dit bedrag meegeven. Het is de bedoeling dat per familie één boekje wordt overhandigd.
Heeft u vragen, neem dan even contact met ons op! Bart ten Hooven en Marjan Woudstra

.