melkbussen open voor Sulawesi 

Zondag 14 oktober: melkbussen open voor Sulawesi 
Op Sulawesi heeft een vreselijke natuurramp plaatsgevonden. Een tsunami op het Indonesische eiland heeft zeker 1200 mensen het leven gekost. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp. Het Werelddiaconaat Gouda wil graag namens de PKN Gouda een helpende hand bieden. Volgende week zondag 14 oktober staan de melkbussen open voor de slachtoffers.  Uw gift zal door de diaconie verdubbeld worden. Graag rekenen wij op uw steun aan de getroffenen.