Start zondag zondag 9 september

Op 9 september zullen we het jaarthema beginnen met de Startzondag. Een jaarthema waar we zelfs twee jaar mee aan de slag zullen gaan.
Het thema is:
De zeven werken van barmhartigheid.
Deze werken zijn:

1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden                      
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Deze werken worden genoemd in Mattheus 25, maar ook menig schilder heeft ze verbeeld zoals we ook bij de startzondag zullen zien. De paus heeft daar onlangs nog een 8e werk aan toegevoegd en wel: de zorg om de schepping. 
Meer informatie volgt