Mail, Facebook en Instagram

Ds. David is bezig een mailbestand aan te leggen. Zo kan hij via de mail (anoniem, dus BCC) u attenderen op diensten ed. Als u ook op deze verzendlijst wilt komen, stuur hem dan een mail  met alleen even uw naam? Dat maakt het namelijk wat efficiënter in de verwerking. U kunt mailen naar: predikant@devestegouda.nl. Als onderwerp van de mail graag: 'voor de verzendlijst'. 

Ook gebruikt ds David Facebook. Dat doet hij als predikant en dat betekent dat zijn berichten meestal werkgerelateerd zijn en vaak over De Veste zullen gaan. Van harte uitgenodigd om ook via Facebook met hem ‘vriend' te worden. Dat kan via: www.facebook.nl/dsDavid.

Sinds kort heeft ds. David ook een Instagramaccount. Hij is te volgen via: dsdavidvanveen.