Jaarthema

Voor de komende twee jaar is het jaarthema: ‘De zeven werken van Barmhartigheid.’ Deze komen wij ook ook in menig kunstwerk tegen.
Deze werken worden in de komende twee jaar zo ingedeeld zodat er iedere keer een periode is waarin één werk van barmhartigheid centraal staat. Met een bijzondere dienst wordt iedere periode begonnen en kunnen de groepen van de Veste er mee aan de slag.

Omdat dit jaarthema vooral een diaconale insteek heeft, proberen we ieder werk ook concreet handen en voeten te geven en sluiten we iedere periode af met een concrete actie. Vanwege die diaconale insteek nemen onze diakenen hierin het voortouw.

De 7 werken van Barmhartigheid zijn:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden                      
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

Paus Franciscus heeft echter in 2016 voorgesteld nog een achtste werk toe te voegen en wel: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde). De andere werken van barmhartigheid zijn namelijk vooral op de mens gericht

3 februari zijn we gestart met het volgende werk van barmhartigheid, ‘het begraven van de doden’. Een werk dat niet in het evangelie voorkomt maar later is toegevoegd door Paus Innocentius III ten tijde van de pest. In De Veste bieden wij rondom dit jaarthema 3 activiteiten aan.

 • Vrijdagavond 15 maart 20.00 de film 'Departures' Deze film heeft een Oscar gekregen als beste buitenlandse film. Departures volgt de diepgaande en soms komische kennismaking van Daigo Kobayashi met de dood terwijl hij de wonderen, vreugde en betekenis van het leven ontdekt. Daigo is een getalenteerd cellist wiens orkest plotseling wordt ontbonden. Wegens geldgebrek besluit hij met zijn vrouw terug te keren naar zijn geboortedorp, waar hij door een onduidelijke advertentie per ongeluk bij een uitvaartondernemer terecht komt en wordt aangenomen. Hoewel zijn vrouw en vrienden neerkijken op het werk wat hij doet, weigert Daigo zijn baan op te zeggen. Hij raakt steeds meer bedreven in de officiële rituelen en door de dagelijkse confrontatie met de dood, begint hij eindelijk in te zien waar het in het leven werkelijk om draait. Lees meer >>

 • Donderdagavond 21 maart is er een lezing in het kader van ons jaarthema en het werk van 'de doden begraven'.
  Ineke Vonk werkt voor de Goudse Stichting Boek en Troost (www.boek-en-troost.nl) en Sonja Goud werkt voor ’t Swanenburghshofje (www.swanenburghshofje.nl).
  Beiden organisaties houden zich bezig met rouwverwerking en organiseren o.a. 
  zogenaamde rouwgroepen. Hierover zullen zij die avond vertellen en gaat ds. Ineke 
  Vonk ook inhoudelijk in op dit werk van barmhartigheid ‘het begraven van de 
  doden’

 • Zaterdagmiddag 11 mei 14.00 uur Rondleiding op de Oude Begraafplaats van Gouda ( Prins Hendrikstraat 1)
  Na een interessante rondleiding kunnen we zelf ook de armen uit de mouwen steken door heel letterlijk met ons werk van barmhartigheid bezig te gaan als wij de oude graven zullen verzorgen door oa te helpen met het wieden van het onkruid. Een activiteit voor jong & oud.