Goudse glazendienst

De Veste in de St.-Janskerk ( Goudse Glazendienst
Vanaf het nieuwe jaar gaat de Veste meedraaien in deze vieringen waarin een Gouds Glas centraal staat. Zo haal ik op 13 januari nog even de drie koningen uit het Kerstverhaal terug en ga in glas 12 naar hen op zoek. Het Kamerkoor Canticum Novum uit Hazerswoude zingt in deze viering.

De wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Pauluskerk, Westerkerk en De Veste houden al geruime tijd in de Sint-Janskerk ‘Goudse Glazendiensten’. 
In deze diensten draait het om de ramen van de Sint-Jan of delen daarvan. Hoe beeldden de glasschilders personen en gebeurtenissen uit de Bijbel uit, welk licht wilden zij via hun Glazen verspreiden? Daarover zullen diverse Goudse voorgangers tijdens deze diensten mediteren. De diensten beloven niet alleen voedsel voor oog en hart, maar ook voor het oor.

Waar en wanneer?
Plaats: Sint-Janskerk Gouda
Aanvang dienst: 17.00 uur
Agenda  Goudse Glazendiensten:
23 december: Ds. L. Bos. m.m.v. koor 
6 januari: Ds. C. van den Berg, Pauluskerk
13 januari: Ds. D. van Veen, De Veste m.m.v.  kamerkoor Canticum Novum uit Hazerswoude
10 maart: Mw. Ds. E. van Schie
14 april: Ds. L. Bos, Ontmoetingskerk                             
7 juli: Ds. L. Bos, Ontmoetingskerk.