Algemeen

Adres kerkgebouw: 
Kerkelijk centrum de Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda tel. 0182 - 532385.
Zie routebeschrijving

Kerkdiensten: 
De zomerregeling begint één week na de officiële ingang van de zomertijd in deze periode is de aanvangstijd 9.30 uur. Vanaf de startzondag is de aanvangstijd van de kerkdiensten 10.00 uur. Aanvangstijd avonddiensten is 19.00 uur. Hoofdkoster: Arja Sluiterv

Correspondentieadres van de Kerkenraad van De Veste

De scriba van wijkgemeente De Veste is de contactpersoon van de wijkkerkenraad.
De scriba kan ook op uw vragen, evenals op verzoeken om aan te plakken, of folders uit te delen, een antwoord geven.
E-mail: scriba@devestegouda.nl

Wijkkas
IBAN: NL34 INGB 0000 6660 89
T.n.v. wijkkas Wijkgemeente De Veste