Redactiestatuut

Webstatuut voor de website van wijkgemeente De Veste van de Protestantse kerk van  Gouda

  1. Dit webstatuut is bedoeld om de wijkkerkenraad van De Veste, gebruikers en toekomstige leveranciers van informatie inzicht en duidelijkheid te verschaffen over het doel van de website en de daarmee samenhangende afspraken.
    1. Doel en karakter website wijkgemeente De Veste
      Wijkgemeente De Veste van de Protestantse kerk van Gouda (PKN), hierna: de wijkgemeente, onderhoudt een website bereikbaar onder www.devestegouda.nl. Onder de website van de wijkgemeente vallen alle pagina's die onderdeel zijn van het domein www.devestegouda.nl.

Het doel van website www.devestegouda.nl is:

a.     het informeren van gemeenteleden van de wijkgemeente over dat wat relevant is voor het gemeente-zijn en een bindend element te vormen tussen gemeenteleden onderling en de kerkelijke organisatie;

b.    het informeren van niet-gemeenteleden over hoe de wijkgemeente invulling geeft aan haar identiteit en iets van de sfeer van de gemeente te laten proeven;

c.     het ondersteunen van gemeenteleden en kerkelijk werkers bij de uitoefening van hun taken door de geboden interactieve communicatie.

 1.3.        De website bevat informatie over aangelegenheden en activiteiten die de wijkgemeente betreffen. Op de website zijn links opgenomen naar andere relevante websites.

 1.4.        De website is niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform.

 

2.     Verantwoordelijkheden

 2.1.        De wijkkerkenraad van de wijkgemeente, is algemeen eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de inhoud van de website van de wijkgemeente. De wijkkerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website overgedragen aan het webteam. Het technisch beheer van de website heeft de wijkkerkenraad onder gebracht bij de webmaster.

 2.2.        De website is eigendom van wijkgemeente De Veste; dientengevolge berust de financiële  en juridische verantwoordelijkheid bij de wijkkerkenraad in deze vertegenwoordigd door de wijkraad van kerkrentmeesters.

 

3.     Webteam

3.1. Het webteam bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden.

3.2. De wijkkerkenraad benoemt de leden van het webteam voor een periode van twee jaar met een mogelijkheid van verlenging. Het webteam kan nieuwe leden voordragen aan de wijkkerkenraad.

3.3. Het webteam draagt de zorg voor:

a.     het plaatsen van informatie die in overeenstemming is met de doelstellingen van de website;

b.    het verzorgen van informatie van algemene aard, d.w.z. informatie over kerk en gemeente-zijn in de wijkgemeente (informatie die niet valt onder een specifieke commissie/werkgroep of organisatie-eenheid); het verzorgen van overkoepelende informatie zoals bijvoorbeeld een agenda;

c.     de juiste plaatsing van informatie op de website;

d.    het borgen van de kwaliteit en actualiteit van de informatie;

e.     het jaarlijks rapporteren aan de kerkenraad over het gebruik van de website en de daarbij opgedane ervaringen;

f.     het bewaken van de gebruikersvriendelijkheid;

g.    het borgen van de privacy van groepen en individuen door de hantering van een privacy-reglement (zie bijlage).

3.4. Het webteam regelt zelf haar werkwijze.

3.5. Een lid van het webteam dat wil stoppen geeft dit van te voren aan, minimaal 1 maand van te voren, zodat het webteam binnen deze periode kan zoeken naar een opvolger.


 

 

4.     Aanleveren van informatie

4.1. Gemeenteleden, kerkelijk werkers, commissies en werkgroepen kunnen informatie aanleveren voor de website. Deze informatie moet voldoen aan de doelstellingen van de website.

4.2. De aanbieder van de informatie is gebonden aan de opmaak en stijl voor deze website. De aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van de auteurswet en het privacy-reglement.

4.3. De website mag niet gebruikt worden voor doeleinden die niet stroken met de doelstellingen van de website. Tevens is het gebruiken van de site voor commerciële of politieke doeleinden niet toegestaan, evenals het plaatsen van banners en logo's van commerciële of politieke instanties. 

4.4. Het webteam heeft het recht om, na overleg met betrokkene(n), informatie te weigeren indien deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de website.

4.5. Het webteam overlegt bij twijfel met de voorzitter van de wijkkerkenraad.

4.6. De kopijrechten op alle te plaatsen of geplaatste informatie vallen onder de bescherming van de Auteurswet en het privacy-reglement (bijlage bij dit redactiestatuut).

4.7. Het webteam verstrekt geen persoonlijke gegevens zonder goedkeuring van de desbetreffende persoon.

 

5.     Technisch beheer

5.1. Voor het beheer van de website benoemt de wijkkerkenraad een webmaster, eventueel twee webmasters, voor een periode van twee jaar met een mogelijkheid van verlenging.  

5.2. De webmaster kan lid zijn van het webteam.

5.3. De webmaster draagt zorg voor de technische inrichting en het technische onderhoud van de site.

5.4. De webmaster plaatst alleen informatie die is goedgekeurd door het webteam.

5.5. Nieuwe functionaliteiten worden pas na goedkeuring van het webteam en van de wijkkerkenraad in gebruik genomen.

 

6.     Overige bepalingen

6.1. Over wijzigingen van dit redactiestatuut beslist de wijkkerkenraad. Het webteam kan hiertoe voorstellen doen.

 

 

Dit redactiestatuut is op 30 november 2017 vastgesteld door de kerkenraad van wijkgemeente De Veste.