Activiteiten voor volwassenen

Kerkatelier
Vormgeven aan je geloof kan op verschillende manieren. De zondagse viering maar ook daarbuiten.
Daarom biedt De Veste u het Kerkatelier. Kerkatelier is een initiatief vanuit De Veste. Centraal staat: verrijken van je geloof, verdiepen van je contacten. Voor en door gemeenteleden.
Dit uit zich in een veelzijdigheid aan activiteiten, buiten de zondagse viering om. Natuurlijk staat de deur altijd open voor mensen van buiten De Veste. Interesse? Maak een ander enthousiast en doe mee!
O ja… Heb je zelf een activiteit die je wilt delen? Laat het de redactie weten en verras de Veste ermee.

Voorbedegroep
Wanneer? Om de week op maandagavond van 19.15 - 20.00 uur, zie de agenda en aankondigingen in de Zondagsbrief en Protestants Kerknieuws Gouda.
Waar? In de grote zaal van De Veste.
Waarom? Vanwege de oproep van Paulus in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6: 'Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor anderen'.
Wilt u meer weten? Neem contact op met Ineke Couprie, Marjon van der Lugt of met Nelleke Harkema

Bijbelgroep 'Het verhaal gaat' 
Start:
d
onderdag 6 september 2018 >>

Poëzie ochtenden, dichters en het geloof 
Ook dit najaar(2018) zijn er drie bijeenkomsten rond gedichten uit het liedboek. Het is nog wat verder weg, maar dan kunt u het nu vast in uw agenda zetten.
Op donderdag 25 oktober, 8 en 22 november a.s. lezen we weer met elkaar gedichten en gebeden die verspreid tussen de psalmen en gezangen in het Liedboek staan.

Tijdstip: 10.00-11.30 uur.
Locatie: De Veste
Materiaal: het nieuwe Liedboek.  
Leiding: Arie Bijl.
U bent van harte welkom in De Veste.

Inloopochtend
De maandelijkse inloopochtenden worden gehouden op de ochtend van de derde dinsdag van de maand.
Datum: elke 3e dinsdag van de maand 
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur, de koffie/thee staat dan voor u klaar.
Locatie: De Veste
Mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Loop gewoon eens binnen.
Zoals altijd is iedereen van harte welkom. Informatie: Jannie Rosenbrand

Leeskringen
Ervaringen, gedachten en emoties delen met andere lezers geeft het lezen een nieuwe betekenis. Een leeskring schept een unieke manier om met elkaar over literatuur in gesprek te komen. Dat kan weer inspiratie vormen voor nieuwe activiteiten. Doe ook mee en meldt u aan.
Datum: om de maand, op een woensdagavond.
Locatie: bij één van de lezers zelf
Informatie: Sandra de Vreede 

De Veste bibliotheek
De Veste heeft een kleine bibliotheek. >>

Kamperen met de kerk  
Voor iedereen die WEL en NIET van kamperen houdt…
Het kampeerweekend van  8 - 10 juni 2018 in "Het Grote Bos in Doorn was opnieuw een groot succes. Het weekend voor 2019 is nog niet bekend