Bijbelgroep 'Het verhaal gaat....' Seizoen 2018/2019

Evenals in het seizoen 2017 / 2018 organiseert ‘de Veste’ ook voor het seizoen september 2018 t/m mei 2019 een bijbelgroep voor belangstellenden.
Het thema zal zijn ‘het verhaal gaat’, aan de hand van een serie hervertellingen van de bijbelverhalen die wijlen dominee Nico ter Linden neerschreef in een aantal boeken met dezelfde titel. We starten met de verhalen uit het eerste deel, namelijk het boek Genesis.

Het verhaalkarakter van de bijbel ontgaat velen. Onbekendheid met de symbolenwereld van Oude en Nieuwe Testament maakt het boek dat onze cultuur zo diepgaand heeft beïnvloed voor velen tot een steeds ontoegankelijker document. In de kerk komen we samen rond die geopende bijbel met die oude verhalen
We willen bezien hoe wij ons eigen levensverhaal hierin mogen herkennen.

Op iedere eerste donderdag van de maand, te beginnen op donderdag
6 september van 10.30 tot 12.30 uur bent u van harte welkom in ‘de Veste’
We beginnen met Genesis en gebruiken daarvoor dus het boek ‘ Het verhaal gaat…’ . De 1e donderdag van de maand van 10.30 uur tot 12.30 bent u van harte welkom in ‘de Veste.’ Vanaf 10.15 staat de koffie klaar. Een kopie van het verhaal waarover we in gesprek gaan krijgt u aangereikt.
Daarna volgen: 4 oktober, 1 november, 6 december, enz. U kunt altijd aanschuiven.
Vanaf 10.15 staat de koffie klaar. Een kopie van het verhaal waarover we in gesprek gaan krijgt u aangereikt.

De gespreksochtenden worden begeleid door dominee David van Veen en
Bert Robben.