Activiteiten voor ouderen

Chr. Seniorenkring, de Soos
Iedere donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur komt de Seniorenkring (soos) bij elkaar met als doel: ouderen van de kerk te ontmoeten, gezellig bij elkaar te zijn voor een kopje koffie/thee, spelletje of andere activiteiten.
Locatie: Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314
Tijdstip: 14.30-16.30 uur
Iedereen is van harte welkom!
Hartelijke groet, Co Matse, Corry Middelman en Tiny Rietkerk

OPROEP! 

Deze oproep betreft de vraag naar chauffeurs die ruimte en tijd  hebben om één keer in de 4 á 5 weken de deelnemers  uit en thuis te brengen. U kunt hiervoor contact opnemen met de volgende personen  Co Matse, Corry Middelman en Tiny Rietkerk

Kerstviering 2017
Donderdag 14 december 2017 heeft de jaarlijkse kerstviering voor de senioren plaatsgevonden. Het thema was: "Kunnen wij ons nog verwonderen?" Klik hier voor een terugblik op deze viering.

Seniorenreisje 2017 
Terugblik seniorenreisje 6 september 2017 
Op woensdag 6 september vond het jaarlijkse reisje voor onze senioren plaats. Evenals voorgaande jaren werd het reisje weer georganiseerd door de diaconie.
Deze keer was het een vaartocht over de rivier de Linge. U vindt hier het verslag van dit reisje, gemaakt door Adrie van den Berg  

Diaconie en Pastoraat
Wegwijzer voor ouderen over kerkelijke en diaconale  activiteiten
Zie ook activiteiten Kerkatelier bij activiteiten voor volwassenen 

Regionaal: Palet Welzijn 
Informatie over de Seniorenbank, Visiteclub en het ZomerPalet vindt u regelmatig in de lokale kranten. Alle informatie is ook terug te vinden op de website van Palet Welzijn.