Activiteiten voor ouderen

Bijbelgroep 'Het verhaal gaat'  iedere eerste donderdag van de maand >>

Terugblik seniorenreisje 5 september 2018

Op woensdag 5 september vond het jaarlijkse reisje voor onze senioren plaats. Evenals voorgaande jaren werd het reisje weer georganiseerd door de diaconie.

Terugblik Kerstviering
Vrijdag 21 december vond weer de jaarlijkse kerstviering plaats voor de
senioren in de Ontmoetingskerk. Evenals alle voorgaande jaren was het
een feestelijke bijeenkomst die ook dit jaar weer georganiseerd werd
door de Seniorenkring en de Diaconie. Met maar liefst 75 personen uit
de diverse wijken was het een heel gezellige bijeenkomst. Een samenzijn
waarin er vooral ook veel werd gezongen.
Dirk Dijkstra zorgde weer voor prima begeleiding op het orgel. Aart de
Jong, voorheen werkzaam als geestelijk verzorgen in o.a. de Ronssehof
en Prinsenhof, verzorgde de overdenking. In die overdenking “Hemel
en aarde tezamen” verwees Aart naar een bekend lied “Daar ruist langs
de wolken een lieflijke naam”. Hij zong solo ook nog een aantal kerstliederen
wat door de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld.
Na het liturgische gedeelte was er tijd voor een drankje en werd de viering
afgesloten met een rijk gevulde broodmaaltijd.
Om kwart over zeven ging iedereen voldaan en tevreden naar huis.
Alle helpers en rijders die deze viering hebben mogelijk gemaakt worden
weer hartelijk bedankt.
Adrie van den Berg

Chr. Seniorenkring, de Soos
Iedere donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur komt de Seniorenkring (soos) bij elkaar met als doel: ouderen van de kerk te ontmoeten, gezellig bij elkaar te zijn voor een kopje koffie/thee, spelletje of andere activiteiten.
Locatie: Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314
Tijdstip: 14.30-16.30 uur
Iedereen is van harte welkom!
Hartelijke groet, Co Matse, Corry Middelman en Tiny Rietkerk.

OPROEP!
Deze oproep betreft de vraag naar chauffeurs die ruimte en tijd hebben om één keer in de 4 á 5 weken de deelnemers uit en thuis te brengen. U kunt hiervoor contact opnemen met de volgende personen Co Matse, Corry Middelman en Tiny Rietkerk

Diaconie en Pastoraat
Wegwijzer voor ouderen over kerkelijke en diaconale  activiteiten
Zie ook activiteiten Kerkatelier bij activiteiten voor volwassenen

Regionaal: Palet Welzijn 
Informatie over de Seniorenbank, Visiteclub en het ZomerPalet vindt u regelmatig in de lokale kranten. Alle informatie is ook terug te vinden op de website van Palet Welzijn