Activiteiten voor ouderen

Kerstviering voor ouderen 2018
Ook dit jaar wordt er door de bezoekgroep van de Protestantse Wijkgemeente De Veste in samenwerking met de diaconie een kerstviering georganiseerd en wel op donderdag 13 december van 15.30 u. tot ongeveer 17.30 u. in ‘De Veste’.
Vanaf 15.00 u. is de kerkzaal open en wordt u welkom geheten met koffie, thee en kerststol. Om 15.30 u. starten we met het programma dat als thema heeft: ‘Kijken naar Kerstmis’ onder leiding van onze wijkpredikant, dominee David van Veen.
Wilt u graag komen, maar heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan kunt u worden opgehaald. In principe verstaan wij onder ouderen 75-plussers. Is uw partner wat jonger of bent u ook bijna 75, ook dan bent u natuurlijk van hartelijk welkom.
Opgave: vóór 3 december bij:
Freda ten Hooven of bij Marjon van der Lugt

Bijbelgroep 'Het verhaal gaat'  iedere eerste donderdag van de maand >>

Terugblik seniorenreisje 5 september 2018

Op woensdag 5 september vond het jaarlijkse reisje voor onze senioren plaats. Evenals voorgaande jaren werd het reisje weer georganiseerd door de diaconie.
U vindt hier het verslag van dit reisje, gemaakt door Adrie van den Berg

Chr. Seniorenkring, de Soos
Iedere donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur komt de Seniorenkring (soos) bij elkaar met als doel: ouderen van de kerk te ontmoeten, gezellig bij elkaar te zijn voor een kopje koffie/thee, spelletje of andere activiteiten.
Locatie: Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314
Tijdstip: 14.30-16.30 uur
Iedereen is van harte welkom!
Hartelijke groet, Co Matse, Corry Middelman en Tiny Rietkerk.

OPROEP!
Deze oproep betreft de vraag naar chauffeurs die ruimte en tijd hebben om één keer in de 4 á 5 weken de deelnemers uit en thuis te brengen. U kunt hiervoor contact opnemen met de volgende personen Co Matse, Corry Middelman en Tiny Rietkerk

Diaconie en Pastoraat
Wegwijzer voor ouderen over kerkelijke en diaconale  activiteiten
Zie ook activiteiten Kerkatelier bij activiteiten voor volwassenen

Regionaal: Palet Welzijn 
Informatie over de Seniorenbank, Visiteclub en het ZomerPalet vindt u regelmatig in de lokale kranten. Alle informatie is ook terug te vinden op de website van Palet Welzijn