Kindercatechese

Basiscatechese
De basiscatechese is bedoeld voor kinderen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het is een vervolg op de kindercatechese, maar wat uitgebreider. De onderwerpen worden gespreid over drie catechesejaren van elk 2 bijeenkomsten. De wijkpredikant en enkele gemeenteleden begeleiden de catechese. 
Contactpersoon voor groep 6 en 7 is : Judith Wevers 
Contactpersoon voor groep 8 is: Peter Wielaard, jeugdouderling

Kindercatechese
Op 31 oktober 2018 zijn we gestart met catechese. Als eerste voor groep 3.
Ook op 7 november komt deze groep nog een keer bij elkaar in de Veste, van 14.00 – 15.00 uur. We gaan het hebben over de doop en het avondmaal.
Op 11 november zullen de kinderen daarom ook een bijdrage leveren als wij samen avondmaal vieren.

Wat houdt de kindercatechese in?
Tijdens de kindercatechese leren de kinderen uit groep 3 tot en met 5 van de basisschool op speelse wijze over de kerk. Over wat er gebeurt tijdens de kerkdiensten: over de liturgie, dopen en het avondmaal. Zo raken ze meer betrokken bij alles wat er gebeurt. Er is kindercatechese in de Veste op twee middagen in het najaar. Een uur lang praten medewerkers van de kindernevendienst en de predikant met de kinderen over de kerk, liturgie, doop en avondmaal.
Voor kinderen vanaf groep 6 is er basiscatechese. Deze catechese vindt in het voorjaar plaats in de Veste op twee middagen.
Contactadres: Peter Wielaard, jeugdouderling