Activiteiten voor jongeren

Tweede helft
Voor leerlingen uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs is er eenmaal in de twee weken de ‘2e helft' (zie Agenda op de website).
De Tweede Helft is het vervolg op de kindernevendienst, waarbij we op een leuke manier samen een eigen ‘dienst’ hebben. Behalve natuurlijk een hoop gezelligheid, behandelen bijvoorbeeld bijbelteksten, luisteren naar muziek, doen een spel, etc.
We beginnen altijd in de kerk en verlaten tegelijk met de kindernevendienst de kerkzaal, om in zaal 6/7 onze eigen bijeenkomst te hebben.
De bijeenkomst duurt verder even lang als de kerkdienst. Sta je nog niet op de maillijst of heb je een vraag (ook voor ouders) stuur dan even een mail (zie hieronder).
De leiding van de 2e Helft bestaat uit: Elzeline in’t veld, Jacco Wielaard, Jun van Dasselaar en Margreet Sturm. Contactpersoon 2e helft: Elzeline In ’t Veld

Derde helft
Voor jongeren van ca. 15-18 jaar is er om en om met de Tweede Helft eens in de twee weken op zondagmorgen de 'Derde Helft'. (zie Agenda website). Voor de schriftlezingen verlaten zij de kerkdienst. In zaal 6/7 gaan ze met elkaar in gesprek over onderwerpen en vragen die voor jongeren belangrijk zijn en die een relatie hebben met geloof. De bijeenkomsten van de Derde Helft duren ongeveer even lang als de kerkdienst.
De jongeren worden per mail en via een app-groep op de hoogte gesteld van de data.
Sta je nog niet op onze maillijst of in de app groep, maar wil je graag weten wanneer er 3e helft is of misschien sowieso wat meer informatie?
Stuur dan een mailtje naar de Derde Helft (ook handig voor ouders). We vinden het leuk als jij erbij bent! 
De leiding van de 3e Helft bestaat uit Jun van Dasselaar, Margreet Sturm, Willem Jan de Rooij en Rianne Sturm.  
Contactpersoon 3e Helft: Rianne Sturm

Jongerendiensten
Voor jongeren (12 en 20 jaar) van de wijkgemeenten de Bron, Vredeskerk, de Veste en de Westerkerk is er vier maal per jaar een speciale viering. Deze beginnen om 12.00 uur. De diensten worden voor en door jongeren zelf georganiseerd. De ene keer is de dienst in je eigen wijk en kun je meehelpen met de voorbereiding, de andere keer bezoek je een andere kerk. Na de viering is er een gezamenlijke lunch, waarvoor iedereen zelf wat meebrengt. Meer informatie via de jeugdouderling Peter Wielaard of via het Prot. Kerknieuws.
De eerstkomende jongerendienst is op zondag 14 oktober in de Veste om 12:00 uur

Nieuwe plek voor Goudse jongeren: Get Together!
Get Together! Is dé nieuwe plek voor jongeren van 15 jaar en ouder in de Hof van Sint Jan. We willen gezellig samen zijn, samen eten, leuke activiteiten organiseren en goede gesprekken voeren. 
Get Together! is een samenwerking tussen wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Pauluskerk, De Veste en Westerkerk en het proces is begeleid door STEP. Wij zijn er klaar voor en we hebben zin in het komende seizoen!
De startavond is op vrijdagavond 28 september. Deze eerste avond beginnen we om 19:30 uur met het maken van nazomerse (alcoholvrije) cocktails. Onder het genot van onze hapjes en drankjes bespreken we de plannen voor het komende seizoen. Graag nodigen we tieners uit om hetzelfde te doen als wij: Get Together! Meer info >>
Met hartelijke groet, Johan Bezemer, Vera Mak, Ester Metselaar

Nieuw! Jongerengroep: 'Sundays'
Op zondagavond 7 oktober wil ds. David van Veen een start maken met   ‘Sundays’, een activiteit voor jongeren vanaf (bijna) 18 jaar tot een jaar of 25. Het concept is eenvoudig. We eten samen om 18.00 uur en daarna gaan we een uurtje inhoudelijk met elkaar in gesprek. Rond 20.00 uur ronden we dan af. Meer informatie volgt nog, maar je kunt je vast bij ds.David opgeven! Weet je namen van andere jongeren die hier ook meer over willen weten, geef die dan door aan ds. David van Veen
De data voor dit najaar zijn: 7 oktober, 11 november en 16 decembe.r Lees hier meer >>

TAIZÉ-REIS mei 2019
Vele jongeren zijn al eens naar Taizé geweest. Van dinsdag 28 mei tot en met zondag 2 juni  willen we met jullie op reis gaan naar Taizé.  Lees hier meer >>
ds David van Veen & Peter Wielaard
mail: predikant@devestegouda.nl
Via de volgende link is ook een filmpje over  Taizé te bekijken:
www.taize.fr/nl_article4792.html

Jongerenwerk
Op dit moment er twee professionele jeugdwerkers werkzaam:
-  Eduard Rijksen. verzorgt met name het tweedelijns jeugdwerk voor de wijkgemeenten Ontmoetingskerk, de Westerkerk en de Veste. 
Heidi Koster  verzorgt met name het tweedelijns jeugdwerk voor de wijkgemeenten Pauluskerk, De Oostpoort en Sint Jansgemeenten. 
Eduard en Heidi ondersteunen samen de jeugdambtsdragers, catecheseteams, clubleiders en andere vrijwilligers in het jeugdwerk in alle protestantse gemeenten. Vanuit de acht gemeenten is een algemene jeugdraad gevormd, die met name een klankbordfunctie vervult voor deze jeugdwerkers.Jeugdouderling Peter Wielaard is benoemd als lid in de WijkJeugdRaad.

Diaconale jongerenreis naar Israël en de Westbank in de Kerstvakantie
Een geweldige kans: Wij organiseren een diaconale jongerenreis naar Israël en de Westbank voor jongeren van 17 t/m 25 jaar in de kerstvakantie 2018-2019. Er worden o.a. twee lokale diaconale projecten bezocht: Nes Ammim en Tent of Nations. Het is een kans iets te leren over hoe mensen in deze leefgemeenschappen inspirerend vreedzaam aanwezig zijn in een context van uitzichtloos conflict. Lees meer >>