Activiteiten voor jongeren

Tienercatechese ( klas 1 t/m 3 voortgezet onderwijs)

Uitnodiging catechisatie voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar

Graag willen we je uitnodigen voor de catechese die we in 3 blokjes van 3 avonden het komende seizoen aanbieden als dominees van de Veste en de Ontmoetingskerk. We zouden het leuk vinden als je komt. 
Wat is dat, catechisatie?
In de kerk draait het om geloven in God en in Jezus. Om te weten in wat voor een God wij geloven hebben we de Bijbel. Maar ook van mensen kunnen we veel leren, want de kerk bestaat al pakweg 2000 jaar. Geloven in God en Jezus is niet een ‘vaag gevoel’, maar heeft alles te maken met jouw leven vandaag. Met wat jij meemaakt, denkt, voelt. Met wat goed is om te doen of juist te laten. Op school, thuis en in je vrije tijd. Samen proberen we te ontdekken wat dit geloven van de kerk betekent. Dit aanbod noemen we in de kerk ‘catechisatie’.
Hoe ziet catechisatie eruit? 
Met een groep leeftijdsgenoten kom je een aantal avonden een uurtje bij elkaar. Wij zorgen voor een programma, want je komt natuurlijk niet voor niets. Samen zullen we allerlei verschillende onderwerpen bespreken. Er is altijd ruimte voor jullie wensen en vragen en er wordt gelukkig ook veel gelachen.

Wanneer en waar is die catechisatie?
We geven de catechisatie in drie blokjes van drie avonden:
Het eerste blokje was in november olv ds David.
Het tweede blokje is gestart op maandag 28 januari, 4 en 11 februari in De Veste olv ds Leonie Bos.
Het derde blokje is op dinsdagavond 7 mei, 14 mei en sluiten we in de week van 21 mei af met een gezellige activiteit.
De avonden zijn van 19.30 uur tot 20.30 uur. De groep is voor jongeren in de klassen 1 t/m 3 van het Voortgezet Onderwijs.
Hoe doe je mee?
Laat van tevoren even weten of je komt. Dan kan per mail of whatsapp. Ook als je deze eerste keren niet kon komen, maar wel mee wilt doen, of andere vragen of opmerkingen hebt kun je contact opnemen met
David van Veen, email: predikant@devestegouda.nl 
Leonie Bos, email: dsbos@ontmoetingskerkgouda.nl 

Sundays
Ik, ds. David van Veen, ben in 2018 de groep ‘ Sundays’ gestart voor jongeren vanaf 18 jaar ( of bijna). De naam zegt het al: het is op zondag en we komen gemiddeld 1 x in de maand bij elkaar in Lumina, Omlooppad 2.
We beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige maaltijd en daarna gaan we met elkaar in gesprek over leven & geloven. De avond duurt tot 20.00/20.30 uur. 
Kortom: ben je jong, zoek je gezelligheid, een goede hap en soms ook nog een goed gesprek, kom dan naar Sundays. Data in 2019 zijn: 3 maart, 31 maart.
Opgeven en zo….. :
- via de mail, maar geef ook ff je 06
- en ik zou het leuk vinden om via Facebook en Instragram 'vrienden’ te worden, zodat dit wellicht een communicatiemiddel kan zijn. TOP als je KOMT 
Met Hemelvaart, mei 2019 ga ik ook met een groep jongeren naar Taizé. De reis biedt een unieke ervaring met Taizé en met duizenden jongeren van over heel de wereld. Ik ga mee en ik hoop jij ook! Je alvast opgegeven? Dat kan! Contactgegevens vind je hieronder. Met hartelijke groet
Ds. David van Veen
mail: predikant@devestegouda.nl
facebook: www.facebook.nl/dsDavid
Instagram: dsDavidvanveen

TAIZÉ-REIS mei 2019
Vele jongeren zijn al eens naar Taizé geweest. Van dinsdag 28 mei 2019 tot en met zondag 2 juni 2019 willen we met jullie op reis gaan naar Taizé.  Lees hier meer >> 
Via de volgende link is ook een filmpje over Taizé te bekijken: www.taize.fr/nl_article4792.html

Get Together!
Get Together! Is dé nieuwe plek voor jongeren van 15 jaar en ouder in de Hof van Sint Jan. We willen gezellig samen zijn, samen eten, leuke activiteiten organiseren en goede gesprekken voeren.
Meer info >>

Tweede Helft.
De Tweede Helft is voor jongeren van de onderbouw van het voorgezet onderwijs en is een vervolg op de Kindernevendienst. Zij gaan voor de schriftlezing naar zaal 6/7, waar gezellig gestart wordt met thee en koek. Daarna komen allerlei onderwerpen aan bod die een link hebben met het geloof en hoe dat een plek inneemt in het dagelijks leven. Dit jaar wordt gewerkt met de methode Levensparels. Middels discussie, muziek, beeldmateriaal en andere leuke werkvormen wordt hiermee aan de slag gegaan tot het einde van de dienst. de jongeren leveren ook een bijdrage aan de dienst dmv de Song for the Young. Heb je belangstelling, neem dan contact op met de leiding (zie hieronder)of kom gewoon langs. In afwisseling met de Derde Helft is er om en om eens in de twee weken op zondagmorgen de 'Tweede Helft'. De leiding van de Tweede Helft bestaat uit Elzeline in 't Veld, Nanda Ruigrok, Jacco Wielaard, Tamar Karman.
Contactpersoon 2e helft: Elzeline In ’t Veld

Derde helft
Voor jongeren van ca. 15-18 jaar is er om en om met de Tweede Helft eens in de twee weken op zondagmorgen de 'Derde Helft'. Voor de schriftlezingen verlaten zij de kerkdienst. In zaal 6/7 gaan ze met elkaar in gesprek over onderwerpen en vragen die voor jongeren belangrijk zijn en die een relatie hebben met geloof. De bijeenkomsten van de Derde Helft duren ongeveer even lang als de kerkdienst. De jongeren worden per mail en via een app-groep op de hoogte gesteld van de data. Sta je nog niet op onze maillijst of in de app groep, maar wil je graag weten wanneer er 3e helft is of misschien sowieso wat meer informatie? Stuur dan een mailtje naar de Derde Helft (ook handig voor ouders). We vinden het leuk als jij erbij bent! De leiding van de 3e Helft bestaat uit Jun van Dasselaar, Margreet Sturm, Willem Jan de Rooij en Rianne Sturm.
Contactpersoon 3e Helft: Rianne Sturm

Jongerendiensten
Voor jongeren (12 en 20 jaar) van de wijkgemeenten de Bron, Vredeskerk, de Veste en de Westerkerk is er vier maal per jaar een speciale viering. De diensten worden voor en door jongeren zelf georganiseerd. De ene keer is de dienst in je eigen wijk en kun je meehelpen met de voorbereiding, de andere keer bezoek je een andere kerk. Na de viering is er een gezamenlijke lunch, waarvoor iedereen zelf wat meebrengt. Meer informatie via de jeugdouderling Peter Wielaard of via het Protestants Kerknieuws.

Jongerenwerk
Op dit moment is er één professionele jeugdwerker werkzaam:
-  Vacature voor het tweedelijns jeugdwerk voor de wijkgemeenten Ontmoetingskerk, de Westerkerk en de Veste. 
Heidi Koster  verzorgt het tweedelijns jeugdwerk voor de wijkgemeenten Pauluskerk, De Oostpoort en Sint Jansgemeenten. 
Heidi ondersteunt o.a. de jeugdambtsdragers, catecheseteams, clubleiders en andere vrijwilligers in het jeugdwerk in alle protestantse gemeenten. Vanuit de acht gemeenten is een algemene jeugdraad gevormd, die met name als klankbordfunctie fungeert voor jeugdwerkers. Jeugdouderling Peter Wielaard is benoemd als lid in de WijkJeugdRaad.

Diaconale jongerenreis naar Israël en de Westbank in de Kerstvakantie
In de kerstvakantie 2018/2019 is er een diaconale jongerenreis naar Israël en de Westbank voor jongeren van 17 t/m 25 jaar georganiseerd.  Lees hier hun verslag >>