Activiteiten voor jongeren

Tienercatechese ( klas 1 t/m 3 voortgezet onderwijs)

Uitnodiging catechisatie voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar

Graag willen we je uitnodigen voor de catechese die we in 3 blokjes van 3 avonden het komende seizoen aanbieden als dominees van de Veste en de Ontmoetingskerk. We zouden het leuk vinden als je komt. 

Wat is dat, catechisatie?
In de kerk draait het om geloven in God en in Jezus. Om te weten in wat voor een God wij geloven hebben we de Bijbel. Maar ook van mensen kunnen we veel leren, want de kerk bestaat al pakweg 2000 jaar. Geloven in God en Jezus is niet een ‘vaag gevoel’, maar heeft alles te maken met jouw leven vandaag. Met wat jij meemaakt, denkt, voelt. Met wat goed is om te doen of juist te laten. Op school, thuis en in je vrije tijd. Samen proberen we te ontdekken wat dit geloven van de kerk betekent. Dit aanbod noemen we in de kerk ‘catechisatie’. 

Hoe ziet catechisatie eruit? 
Met een groep leeftijdsgenoten kom je een aantal avonden een uurtje bij elkaar. Wij zorgen voor een programma, want je komt natuurlijk niet voor niets. Samen zullen we allerlei verschillende onderwerpen bespreken. Er is altijd ruimte voor jullie wensen en vragen en er wordt gelukkig ook veel gelachen.

Wanneer en waar is die catechisatie?
We geven de catechisatie in drie blokjes van drie avonden. Het eerste blokje komen we op woensdag 14, 21 en 28 november bij elkaar in de Ontmoetingskerk olv ds David. Het tweede blokje is op maandag 28 januari, 4 en 11 februari in De Veste olv ds Leonie Bos. Het derde blokje is op dinsdagavond 7 mei, 14 mei en sluiten we in de week van 21 mei af met een gezellige activiteit. De avonden zijn van 19.30 uur tot 20.30 uur. De groep is voor jongeren in de klassen 1 t/m 3 van het Voortgezet Onderwijs.

Hoe doe je mee?
Kom naar de eerste avond op woensdag 14 november. Nog prettiger is het wanneer je tevoren even laat weten of je komt. Dan kan per mail of whatsapp. Ook als je deze eerste keer niet kunt, maar wel mee wilt doen, of andere vragen of opmerkingen hebt kun je contact opnemen.

Groeten van,
David van Veen, email: predikant@devestegouda.nl 
Leonie Bos, email: dsbos@ontmoetingskerkgouda.nl 
PS Wil je voor de eerste keer – 14 november – een boek meenemen dat je aanspreekt?

Sundays
Ik ben in 2018 de groep ‘ Sundays’ gestart voor jongeren vanaf 18 jaar ( of bijna). De naam zegt het al: het is op zondag en we komen gemiddeld 1 x in de maand bij elkaar in Lumina, Omlooppad 2. We beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige maaltijd en daarna gaan we met elkaar in gesprek over leven & geloven. De avond duurt tot 20.00/20.30 uur. Kortom: ben je jong, zoek je gezelligheid, een goede hap en soms ook nog een goed gesprek, kom dan naar Sundays. De nu bekende data in 2019 zijn: 3 februari, 3 maart, 31 maart.

Opgeven en zo…..
Ik wil je vragen:
- of je je via de mail wilt aanmelden als je geïnteresseerd bent (en geef ook ff je 06)?
- en ik zou het leuk vinden om via Facebook en Instragram 'vrienden’ te worden, zodat dit wellicht een communicatiemiddel kan zijn. Mijn gegevens vind je hieronder.

TOP als je KOMT 

Met Hemelvaart, mei 2019 ga ik ook met een groep jongeren naar Taizé. De reis biedt een unieke ervaring met Taizé en met duizenden jongeren van over heel de wereld. Ik ga mee en ik hoop jij ook! Je alvast opgegeven? Dat kan! Contactgegevens vind je hieronder.

Met hartelijke groet
Ds. David van Veen
Sportlaan 7 9F
2806 HB Gouda
tel:      06-28426374
mail:   predikant@devestegouda.nl
facebook: www.facebook.nl/dsDavid
Instagram: dsDavidvanveen

TAIZÉ-REIS mei 2019
Vele jongeren zijn al eens naar Taizé geweest. Van dinsdag 28 mei 2019 tot en met zondag 2 juni 2019 willen we met jullie op reis gaan naar Taizé.  Lees hier meer >> Via de volgende link is ook een filmpje over Taizé te bekijken: www.taize.fr/nl_article4792.html

Get Together!
Get Together! Is dé nieuwe plek voor jongeren van 15 jaar en ouder in de Hof van Sint Jan. We willen gezellig samen zijn, samen eten, leuke activiteiten organiseren en goede gesprekken voeren.
Get Together! is een samenwerking tussen wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Pauluskerk, De Veste en Westerkerk en het proces is begeleid door STEP. Wij zijn er klaar voor en we hebben zin in het komende seizoen!
Graag nodigen we tieners uit om hetzelfde te doen als wij: Get Together! Meer info >>
Met hartelijke groet, Johan Bezemer, Vera Mak, Ester Metselaar 

Tweede Helft.
De Tweede Helft is voor jongeren van de onderbouw van het voorgezet onderwijs en is een vervolg op de Kindernevendienst. Zij gaan voor de schriftlezing naar zaal 6/7, waar gezellig gestart wordt met thee en koek. Daarna komen allerlei onderwerpen aan bod die een link hebben met het geloof en hoe dat een plek inneemt in het dagelijks leven. Dit jaar wordt gewerkt met de methode Levensparels. Middels discussie, muziek, beeldmateriaal en andere leuke werkvormen wordt hiermee aan de slag gegaan tot het einde van de dienst. de jongeren leveren ook een bijdrage aan de dienst dmv de Song for the Young. Heb je belangstelling, neem dan contact op met de leiding (zie hieronder)of kom gewoon langs. In afwisseling met de Derde Helft is er om en om eens in de twee weken op zondagmorgen de 'Tweede Helft'. De leiding van de Tweede Helft bestaat uit Elzeline in 't Veld, Nanda Ruigrok, Jacco Wielaard, Tamar Karman.
Contactpersoon 2e helft: Elzeline In ’t Veld

Derde helft
Voor jongeren van ca. 15-18 jaar is er om en om met de Tweede Helft eens in de twee weken op zondagmorgen de 'Derde Helft'. Voor de schriftlezingen verlaten zij de kerkdienst. In zaal 6/7 gaan ze met elkaar in gesprek over onderwerpen en vragen die voor jongeren belangrijk zijn en die een relatie hebben met geloof. De bijeenkomsten van de Derde Helft duren ongeveer even lang als de kerkdienst. De jongeren worden per mail en via een app-groep op de hoogte gesteld van de data. Sta je nog niet op onze maillijst of in de app groep, maar wil je graag weten wanneer er 3e helft is of misschien sowieso wat meer informatie? Stuur dan een mailtje naar de Derde Helft (ook handig voor ouders). We vinden het leuk als jij erbij bent! De leiding van de 3e Helft bestaat uit Jun van Dasselaar, Margreet Sturm, Willem Jan de Rooij en Rianne Sturm.
Contactpersoon 3e Helft: Rianne Sturm

Jongerendiensten
Voor jongeren (12 en 20 jaar) van de wijkgemeenten de Bron, Vredeskerk, de Veste en de Westerkerk is er vier maal per jaar een speciale viering. De diensten worden voor en door jongeren zelf georganiseerd. De ene keer is de dienst in je eigen wijk en kun je meehelpen met de voorbereiding, de andere keer bezoek je een andere kerk. Na de viering is er een gezamenlijke lunch, waarvoor iedereen zelf wat meebrengt. Meer informatie via de jeugdouderling Peter Wielaard of via het Protestants Kerknieuws.

Jongerenwerk
Op dit moment er twee professionele jeugdwerkers werkzaam:
-  Eduard Rijksen. verzorgt met name het tweedelijns jeugdwerk voor de wijkgemeenten Ontmoetingskerk, de Westerkerk en de Veste. 
Heidi Koster  verzorgt met name het tweedelijns jeugdwerk voor de wijkgemeenten Pauluskerk, De Oostpoort en Sint Jansgemeenten. 
Eduard en Heidi ondersteunen samen de jeugdambtsdragers, catecheseteams, clubleiders en andere vrijwilligers in het jeugdwerk in alle protestantse gemeenten. Vanuit de acht gemeenten is een algemene jeugdraad gevormd, die met name een klankbordfunctie vervult voor deze jeugdwerkers. Jeugdouderling Peter Wielaard is benoemd als lid in de WijkJeugdRaad.

Diaconale jongerenreis naar Israël en de Westbank in de Kerstvakantie
Een geweldige kans: Wij organiseren een diaconale jongerenreis naar Israël en de Westbank voor jongeren van 17 t/m 25 jaar in de kerstvakantie 2018-2019. Er worden o.a. twee lokale diaconale projecten bezocht: Nes Ammim en Tent of Nations. Het is een kans iets te leren over hoe mensen in deze leefgemeenschappen inspirerend vreedzaam aanwezig zijn in een context van uitzichtloos conflict. Lees meer >>